۱۱:۵۴ : ساعت ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7پايان نامه

772 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 52

نويسنده اول

رشته تحصيلي

تهيه کننده

نام انگليسي

نام

زهرا جعفرزاده تعيين اثر بخشي شياف واژينال پروستوگلاندين در القاي سقط سه ماهه دوم در مقايسه با …
صفه مژده تعيين اثرات انوکسوپارين بر بهبود علائم حرکتي بيماران دچار سکته مغزي …..
نجمه عليزاده ...مقايسه اثر گاباپنتين وبوپيوکائين وپتيدين با هم در کنترل درد پس از عمل جراحي تانسيلکتومي
فاطمه جوانمردي بررسي ميزان آنتي بادي هاي ضد توکسوپلاسموزيس به روش الايزا در ….
خديجه شهرياري بررسي ميزان شيوع وعوامل مساعد کننده ولوواژينيت کانديدايي عود ….
هاجر جعفري بررسي ميزان عفونت محل زخم در روش تجويز آنتي بيوتيک هاي ….
آزاده اميني بررسي تاثير آهن درماني در بيماران مبتلا به ميگرن که همزمان دچار کمبود آهن ….
الهه نيازي بررسي رابطه اسيد اوريک سرم باميزان پروتئين اوري در بيماران ديابتي تيپ 2 ….
بتول کريمي تعيين جهش در اگزوژنهاي 4-1ژن در بيماري صرع نوع به روش در کلينيک صرع استان چهار محال وبختياري ….
حسين رمضاني ..ارزشيابي برنامه غربالگري نوزادان براي تشخيص هيپو تيروئيدي مادر زادي در استان چ – ب
نزيهه عصار زادگان مقايسه اثرات درماني اسطوقودوس با سيتالوپرام در بيماران افسرده مراجعه کننده به کلينيک روانع
سمانه مرتضوي مقايسه تاثير عسل وديفن هيدرامين بر کاهش درد پس از عمل تانسيلکتومي در کودکان 12 ….
سعيده رئيسي تاثير دگزامتازون بر کاهش تهوع واستفراغ پس از کوله سيستکتومي لاپاراسکوپي …
انسيه مدح خوان بررسي ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده براي دوره هاي برخورد زود رس دانشجويان …..
الهام احمدي نيا بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گياه خوشاريزه بر روي سوشهاي کانديدا ….

 
 By: Peyvandco.com