۱۱:۵۴ : ساعت ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7طرح هاي تحقيقاتي

575 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 39

XML

مبلغ کل

نوع مطالعه

نوع طرح

مجري

عنوان فارسي

کد طرح

13,020,000دکتر رويا حبيبيان مقايسه اثرات سينرژيسمي ترکيب عصاره هيدروالکلي گياه سياهدانه و عسل بر روي سوشهاي کانديداي......
2,230,000فرزانه نامدارخجسته بررسي تغييرات توجه زمان واکنش و تکانشگري در کودکان مصروع مراجعه کننده به کلينيک.....
2,930,000شمين قبادي  مطالعه الگوي وراثتي صرع در خانواده هاي مبتلا در استان چهارمحال و بختياري
13,410,000فاطمه علي اکبري  مقايسه اثرات مصرف شربت سنبل الطيب و بادرنجبويه و قرص آلپرازولام بر کيفيت زندگي....
49,000,000دکتر صديقه عسگري  بررسي آثار مزمن سرکه سيب بر برخي ريسک فاکتورهاي بيوشيميايي آترواسکلروز و...
3,980,000مليحه درويشي  بررسي اثر عرق برگ گردو بر اختلالات چربي خون بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
2,448,000دکتر سعيد بهراد منش  بررسي فراواني آنتي باديهاي ضد تيروئيد در زنان دچار سندرم تخمدان پلي کيستيک در شهرکرد سال 88
4,300,000دکتر حميدرضا عزيزي  مقايسه اثر ميدازولام و شربت والريک بر اضطراب قبل از عمل جراحي کودکان 10-5 ساله مراجعه کننده به.....
3,496,000بهاره متقي  بررسي اثر عصاره ريشه درخت توت بر سقط جنين در موشهاي Balb/c
2,430,000مهين دخت سوراني بررسي وضعيت ايمني در بيمارستان شهداء لردگان
1,838,000عليرضا طاهري  بررسي آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از عوامل ايجاد کننده يا پيشگيري کننده استئوپروز سال 1388
9,880,000دکتر بهروز پور حيدر  بررسي اپيدميولوژي هپاتيت Bو C در گروههاي با رفتار پر خطر در استان چهار محال و بختياري
24,400,000دکتر کيهان قطره  مقايسه تأثير عصاره گياه خرفه و زيره سبز بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز -1
9,880,000دکتر بهروز پور حيدر  بررسي اپيدميولوژي عفونت HIV و بيماري ايدز در گروههاي با رفتار پر خطر......
1,998,000اکرم عليدوستي  بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 
 By: Peyvandco.com